Spoločenské akcie

V našom hoteli máte možnosť usporiadať všetky druhy kultúrnych a spoločenských podujatí. K dispozícii je:

  • sála s pódiom a tanečným parketom pre 150 osôb
  • reštaurácia, bar pre 80 osôb
  • klimatizované priestory

Výška prenájmu:

  • 300 € / 1 deň

Ponúkame:

  • výzdobu podľa požiadavky – cenová ponuka
  • návleky na stoličky 2,50€/kus

Platobné a storno podmienky:

Pri podpísaní záväznej objednávky sa platí záloha 300€. Platba prebieha po skončení akcie.  Pri zrušení objednávky si uplatňujeme storno poplatky vo výške nájomného. Dohoda možná.

Info: 034/6683387, recepcia@hotel-san.sk